Zespół

lek. dent. Jakub Kwiatek
Master of science in Oral Implantology
Chirurgia Implantologiczna
Dyrektor Medyczny
lek. dent. Izabela Więckowska
Stomatologia Zachowawcza
Endodoncja Mikroskopowa
Kierownik ds. Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji Mikroskopowej
lek. dent. Sylwia Pokorska
Stomatologia Estetyczna
Protetyka
Kierownik ds. Protetyki Stomatologicznej
lek. dent. Oskar Barczak
Specjalista Chirurgii Stomatologicznej
Implantologia
lek. dent. Łukasz Grela
Ortodoncja
lek. dent. Magdalena Zielnik - Stawicka
Periodontologia
Chirurgia
Implantologia
lek. dent. Magdalena Bażańska
Stomatologia Zachowawcza
Endodoncja Mikroskopowa
lek. dent. Ilona Różewicz
Stomatologia Zachowawcza
Endodoncja Mikroskopowa
Protetyka
lek. dent. Anna Świder-Nowicka
Ortodoncja
Invisalign
lek. dent. Marek Szymaniak
Stomatologia Zachowawcza
Endodoncja Mikroskopowa
Dr n med. Karolina Karońska
Stawy Skroniowo-Żuchwowe
Okluzja
lek. dent. Barbara Górna
Stomatologia Zachowawcza
Stomatologia Dziecięca
Endodoncja Mikroskopowa
lek. dent. Marta Gałecka
Stomatologia Estetyczna
Protetyka
ClearAligner
lek. dent. Daria Bednarek
Stomatologia Zachowawcza
Endodoncja Mikroskopowa
lek. dent. Dorota Siwińska
Ortodoncja
lek. dent. Anita Radtke
Specjalista Periodontolog
let. dent. Małgorzata Blek-Konieczna
Specjalista Periodontolog
lek. dent. Tomasz Zawadzki
Chirurgia
lek. dent. Dominik Medyński
Specjalista Protetyki Stomatologicznej
lek. dent. Marta Rubaszewska
Stomatologia Zachowawcza
Endodoncja Mikroskopowa
lek. dent. Anna Jurczyszyn
Stomatologia Zachowawcza
Endodoncja Mikroskopowa
lek. dent. Jędrzej Czajka
Chirurgia
Joanna Kwiatek
Dyrektor Administracyjny
Marta Leśna
Kierownik ds. Medycznych
Justyna Zawadzka
Specjalista ds. Finansowo-Administracyjnych
Katarzyna Louw
Koordynator Rejestracji
Agata Adamowicz
Rejestracja Pacjenta
Karolina Klimasek
Rejestracja Pacjenta
Renata Sobczak
Rejestracja Pacjenta
Laura Pilc
Starsza Asystentka Stomatologiczna
Klaudia Grzybowska
Starsza Higienistka Stomatologiczna
Daria Szajkowska
Starsza Asystentka Stomatologiczna
Alicja Gampe
Higienistka Stomatologiczna
Joanna Miedzińska
Starsza Asystentka Stomatologiczna
Paulina Grala
Asystentka Stomatologiczna
Klaudia Korytowska
Starsza Asystentka Stomatologiczna
Katarzyna Manicka
Asystentka Stomatologiczna
Katarzyna Nakonowska
Asystentka Stomatologiczna
Martyna Patrzyk
Higienistka Stomatologiczna
Małgorzata Nowak
Asystentka Stomatologiczna
Zuzanna Pawlicka
Asystentka Stomatologiczna
Anna Surma
Asystentka Stomatologiczna
Marta Krzyżanowska
Asystentka Stomatologiczna
Katarzyna Brzeska
Starsza Higienistka Stomatologiczna
Joanna Frank-Pawlak
Asystentka Stomatologiczna
Anna Ratajczak
Technik Dentystyczny
Higienistka Stomatologiczna
Olga Postek
Technik Dentystyczny
Dawid Kasprzak
Technik Dentystyczny